Tanév rendje

Print PDF

A 2016/2017-es tanév rendje

A tanév rendjét a vonatkozó jogszabály, illetve az iskolai hagyományok figyelembevételével állítottuk össze, melyet a tantestület a 2016. augusztus 31.-én megtartott nevelőtestületi értekezletén egyhangúan jóváhagyott.

 

Az ünnepélyes tanévnyitó időpontja 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra, mely egyben az első tanítási nap is. A tanév során 181 tanítási nap megtartására kerül sor.

 

Az első szülői értekezletet október elején (tervezetten október 7-én) tartjuk, ahol a tanévre vonatkozó információkat mondjuk el a szülőknek, valamint tájékoztatjuk a szülőket az iskolára vonatkozó felmérések eredményéről, illetve megválasztásra kerülnek a szülői közösség tagjai is. Az osztályfőnökök legkésőbb szeptember 15-ig hívják össze a szülői értekezletet, az ellenőrzőben adjanak tájékoztatást a szülők részére.

 

Tanórai foglalkozás keretében megemlékezést tartunk az aradi vértanúkról október 6-án (csütörtökön) 8.00 órától az előtérben. Felelős: 11. osztály, illetve Lakatos Istvánné.

 

Bemutatkozunk a városi Garabonciás Napok rendezvénysorozaton játszóházzal, mesterség-bemutatóval. Felelős: a diákönkormányzat, illetve szakoktatók. (időpontja: 2016. szeptember 26-30-ig)

 

Az első tanítás nélküli munkanap az Iskolanap, melynek időpontja 2016.                                                                                                                                                                                                                                                október 28. (péntek)

A nap programját a diákönkormányzat közreműködésével állítjuk össze.

Az október 31-i munkanapot október 15-én játszóházi foglalkozások keretei között ledolgoztuk

 

Az őszi szünet 2016. november 2-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő). – ez a tanév rendjéről szóló rendelet szerint.

 

Mikulás napi iskolai programot tervezünk 2016. december 6-án 12.00 órától. A játék összeállításáért felelős a 9. osztály és osztályfőnöke.

 

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon kerül megrendezésre a hagyományos Iskolai karácsony, 2016. december 21.-én (szerda).

Felelős: diákönkormányzat, illetve DÖK segítő

 

A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap 2016. január 3. (kedd).

 

A tanév első féléve 2017. január 20-ig tart, az első félévben elért tanulói teljesítményekről 2017. január 27-ig kell értesíteni a szülőket és tanulókat.

 

Félévi vizsgákat 2017. január 3.-től január 16.-ig kell lebonyolítani. Ennek érdekében a szaktanárok a felkészüléshez szükséges anyagokat és kérdéseket 2016. december 20-ig kell kiadniuk a tanulóknak.

Félévértékelő nevelőtestületi értekezletet 2017. január 18-án 14.00 órától tervezzük megtartani.

 

 

Február első hetében minden osztályban le kell bonyolítani a félévértékelő szülői értekezletet.

 

Iskolai megemlékezést tartunk 2017. február 25-én a kommunista diktatúrák áldozatiról.

Felelős: 9. osztály

 

Iskolai megemlékezés időpontja: 2017. március 14. (Március 15-i ünnepség).

Felelős: Igazgató

 

Iskolai megemlékezés keretében 2017. április 14-én a Holokauszt áldozatairól emlékezünk.

Felelős: Szabados Tamás történelem szakos tanár

 

 

A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 18. (szerda).  – a tanév rendjéről szóló rendelet szerint

 

Végzős tanulók osztályozó értekezletét 2017. április 28-án tartjuk. A ballagás időpontját pedig a végzős tanulók igényeihez igazítjuk, későbbi időpontban kerül meghatározásra.

A nem végzős tanulók osztályozó értekezletét 2017. június 15.-én (csütörtök) 9.00 órától tervezzük megtartani.   

Tanévzáró ünnepség 2017. június 16.  (péntek) 8.00 óra.

 

Kötelező nyári szakmai gyakorlat a szakképző évfolyamok részére 2017. június 16-tól 140 óra.

 

Az alapfokú művészetoktatás 2016. szeptember 19-től 2017. május 30-ig tartja foglalkozásait az egyes tanszakokon.

 

 

A 2017/2018-as oktatási évre vonatkozó beiskolázási feladatok, határidők:

 

A pályaválasztást segítve az általános iskolák rendelkezésére bocsátjuk vándorkiállításunkat, mely bemutatja az intézményünkben folyó szakmai munkát, igény szerint bemutatókat tartunk az általános iskolákban.

A Felvételi Központ illetve a fenntartó részére a felvételi kódokat 2016. október 20-ig kell megküldeni.

Felvételi tájékoztatót készítünk 2016. október 20-ig, melyet nyilvánosságra kell hozni.

Nyílt tanítási napot tartunk: 2016. december 9. (péntek) 2017. január 20-án, valamint igény szerint egy-egy általános iskolának, egyeztetett időpontban.

Iskolánknak a jelentkezéseket 2017. február 15-ig küldi meg az általános iskola. Az általános felvételi eljárás keretében a következő határidőket kell betartani:

-          a felvételi kérelmekről a rangsorba állításkor dönt az intézmény igazgatója, mely rangsort tartalmazó kimutatást (ideiglenes felvételi jegyzék – e jegyzéket 2016 márciusáig nyilvánosságra kell hozni), megjelölve a felvehető tanulók számát, 2017. április 7-ig kell továbbítani a Felvételi Központhoz. A Felvételi Központ 2017. április 19-ig küldi meg a kiértékelt iskolai adatlapot. A felvételről szóló értesítéseket 2017. április 26-ig kell megküldeni a jelentkezőnek és az általános iskolának.

-          Rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni – 2017. május 8.- 19. között -, ha a felvehető tanulói létszám kevesebb, mint kilencven százalékát sikerült betölteni. A rendkívüli felvételi eljárásban új felvételi lapot kell benyújtani, az iskola által megküldött jelentkezési lapon. A felvételről 2017. május 19-ig kell dönteni.

-          Ha a tanuló csak szakképzésre jelentkezik, az iskola által kiadott jelentkezési lap benyújtásával 2017. február 15-től kérheti felvételét, illetve átvételét.

 

 

Országos mérés, értékelés:

 

A 2016/2017-es tanévben az alapkészségek meglétét (olvasási-szövegértési és matematikai eszköztudás fejlődése) a 10. évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően országos vizsgálat lesz 2017. május 24-én. (OKÉV). Kérjük a szaktanárokat, hogy az országos mérést megelőzően a korábbi évek tapasztalatai alapján beszélgessenek a tanulókkal a várható feladatokról, a mérés rendszeréről.

 

A 2016/2017-os tanévben a köznevelésről szóló törvény 80.§ (1) bekezdése alapján országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2017. január 9. és június 1. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján.

 

Tanulmányi versenyek:

Ösztönözzük tanulóinkat az országos tanulmányi versenyeken való részvételre. Az egyes tanulmányi versenyek kiírásait az illetékes szaktanárok kísérik figyelemmel, s készítik fel a tanulókat.

 

 

Szabadidős rendezvények:

Tervezzük, hogy a Munkácsy Mihály Múzeumban rendezett időszaki, illetve állandó kiállítások közül a tananyagba illeszkedő témájú kiállítást a tanév során csoportosan megtekintünk. Tervezett költsége: 500 Ft/fő.

 

A tanév további feladatai:

-          Alapfokú művészetoktatási tevékenységünket kívánjuk kibővíteni a 14-18 évesek képzésével. 8-10 fő jelentkezése esetén indítunk képzést a fenntartó jóváhagyásával.

-          A tanév során legalább három továbbképzést szervezünk tantestületünk részére, melynek témái: A szakközépiskola indítás tapasztalatai, további feladatok, a felnőttképzés feladatai, illetve az új Országos Képzési Jegyzék és szakképzési törvény, valamint a szakképzési kerettantervek megvalósításával kapcsolatos tapasztalatok

 

Békéscsaba, 2016. augusztus 29.

Barcsay Andrea

igazgató

 

A tantestület a 2016. augusztus 31.-én megtartott értekezletén megtárgyalta és egyhangúan jóváhagyta a tanév rendjét.

 

Pánczél Márta

hitelesítő

 
FacebookSatartlap